Torsdag 25. april

 • 08.30
  Registrering på Quality Hotel Sogndal for nye konferansedeltakarar
 • 09.00
  Velkommen

  Anne Gine Hestetun og Jenny Følling 

 • 09.15
  Kort oppsummering av dag 2 og introduksjon til dag 3
 • 09.15
  Paris and our Uncommon Future: Carbon budgets and Equity in 2019

  Jesse Schrage (CET)

 • 09.40
  Kva meiner innbyggjarane om å redusere sitt eige forbruk for å redde miljøet?

  Nye resultat frå Universitetet i Bergen sitt medborgarpanel.  Endre Tvinnereim, Norsk Medborgarpanel og Senter for klima og energiomstilling (CET)

 • 10.05
  Korleis klare nullutslepp frå godstransport?

  Resultat frå godstransportanalyse på Vestlandet frå eit klimaperspektiv
  v/ Bjarte Børtveit, Statens vegvesen.

 • 10.25
  På vegen mot nullutslepptransport i Vestland

  v/ Sølve Dag Sondbø

 • 10.45
  Spørsmål og oppsummering
 • 10.50
  Kaffi og beinstrekk (evt. utsjekk)
 • 11.15
  Kommunane si rolle på vegen mot nullutslepp og klimarobuste samfunn

  Carlo Aall, Vestlandsforsking

 • 11.35
  Politisk debatt mellom partia i nye Vestland fylke

  Vi avsluttar årets konferanse med ein spennande valkampsdebatt basert på spørsmål samla inn frå born og unge! Vi vil utfordre politikarane som stiller til val i dag på kva dei har tenkt å gjere for at komande generasjonar skal få overta ein klode med ei framtid.

  Debatten vert leia av politisk redaktør i Bergens Tidende, Frøy Gulbrandsen, og vil handle om kva løysingar og tilnærmingar dei ulike partia vil prioritere i åra som kjem. I debatten deltek Åsmund Berthelsen (Vestland SV), Trude Brosvik (Vestland KrF), Jon Askeland (Vestland Sp), Torbjørn Vereide (Vestland Ap), Noralv Distad (Vestland Høgre), Terje Søviknes (Vestland FrP), Gunhild Berge Stang (Vestland Venstre) og Natalie Golis (Vestland MDG).

 • 12.50
  Oppsummering
 • 13.00
  Lunsj og vel heim