Internasjonal konferanse om litterære utstillinger og forfattermuseer

Sogndal, Fossbygget-F207 Nærøyfjorden
Time icon
Når:06. september   09:00
Varer til: 07. september 14:00

Hvordan kan litteratur formidles og utstilles? Hvorfor får noen forfattere et museum? Hva slags funksjoner kan et forfattermuseum ha?

I september arrangeres en internasjonal konferanse om litterære utstillinger og forfattermuseer i Sogndal. Programmet består av bidrag fra bl.a. museumsarbeidere, bibliotekarer, litteraturvitere, historikere, museologer, kulturhistorikere og turismeforskere. Som gjestetalere kommer litteraturviter og ekspert på forfatterhjem Nicola Watson fra Open University, samt kulturhistoriker og tidligere direktør på Strindbergmuseet i Stockholm Stefan Bohman.

Gjennom foredrag, innlegg og workshops søker deltakerne svar på spørsmål som: Hvordan kan litterære utstillinger gi oss en bedre forståelse, ikke bare av forfatterens liv, men også den kreative prosessen, litteraturens rolle og faktisk forfatterens skrift? Hvordan knytter litterære utstillinger virkelige og litterære rom, tekster, objekter og lesere sammen? Hvordan brukes nye og innovative kommunikasjonsmidler, og hvilke eldre medier og museale praksiser er fortsatt verdt å ta vare på? I en tid preget av kulturelt mangfold, hvordan bidrar litterære utstillinger til å skape nye former for kulturell identitet? Hvordan utstiller en «vanskelige» og kontroversielle forfattere? Hvordan kan litteraturmuseer bidra til å utvikle demokratiet? Hva skiller historiske forfatterhjem, forfattersentre, biblioteksutstillinger, nasjonale litteraturmuseer, «romanmuseer» (f.eks. Orhan Pamuks Museum of Innocence), nasjonale og lokale biblioteker, litterære parker og stier, opplevelsesparker for barn, og ikke minst bokhandler og bokbyer i deres utstillingspraksiser – og hva kan de lære av hverandre?

Konferansens program vil både gi historiske perspektiver, diskutere samtidens utfordringer og fremtidens potensielle utfall for hvordan samle, ivareta og formidle litteratur og forfatterskap, som kulturarv og kollektivt minne.

Konferansen foregår 6-7. september 2018 på Campus Sogndal ved Høgskulen på Vestlandet, og arrangeres av forskningsprosjektet TRAUM - Transforming Author Museums, som finansieres av Forskningsrådet. Frist for å registrere seg som deltaker er 1. juni.