Utdanning 2021: Kvalitetskonferansen

Time icon
Når:03. november   12:15
Varer til: 15:45
Legg til i min kalender

Kvalitetskonferansen er en årlig konferanse på HVL for ansatte og studenter, hvor utdanningskvalitet og læringsmiljø er tema.

Studentsamskipnaden deltar også på konferansen. Et høydepunkt er utdelingen av HVL sin utdanningskvalitetspris til enkeltpersoner eller fagmiljø som har gjort en markert innsats i arbeidet for å utvikle kvaliteten på utdanningene ved HVL.

Konferansen starter med et felles digitalt arrangement den første timen og deretter campusvise opplegg.

Tema for årets konferanse:

  • Studentengasjement - hvordan engasjere studenter i linjeforeninger og studentdemokrati? 
  • Studentmentorer og studentassistenter – en måte å bygge godt læringsmiljø på.

Mer informasjon kommer.