Lunsjseminar: Deer as an Ecosystem Engineer

Sogndal, Stadionbygget, aud. 1. etasje
Time icon
Når:03. april   12:15
Varer til: 12:45

Førsteamanuensis Stein Joar Hegland samanfattar 15 år med forsking på effektar av hjortebeiting i furuskog. 

Lunsjseminaret inngår i ei rekke av lunsjseminar frå fagtilsette på Institutt for miljø- og naturvitskap, og er ope for alle interesserte.

Seminaret blir halde på engelsk.