Museologisk salong: «Den vanskelige forfatteren»

Perspektivet museum, Tromsø
Time icon
Når:21. mai   20:00
Varer til: 22:00

Siden 1800-tallet har vi hedret skjønnlitterære forfattere gjennom utstillinger og museer. Men hva skjer når det kommer fram at noen sider ved forfatteren ikke er så beundringsverdige? I dag avsløres kjente historiske forfattere for deres holdninger. Noen passer ikke inn i lokale og nasjonale fortellinger eller blir rett og slett ikke lenger lest. Hvordan skal vi utstille de «vanskelige» forfatterne?

Forskningprosjekt «TRAUM - Transforming Author Museums» inviterer til debattmøte på Perspektivet museum.

Ulrike Spring fra Høgskulen på Vestlandet/Universitetet i Oslo, Alvhild Dvergsdal fra Hamsunsenteret, Marianne A. Olsen fra Perspektivet Museum og Narve Fulsås fra Universitetet i Tromsø innleder til debatt. Ordstyrer er Johan Schimanski fra Universitetet i Oslo.