Open dag

Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Time icon
Når:07. mars   10:00
Varer til: 15:00

Onsdag 7. mars er det opne dører på alle campusane våre. Kom og besøk oss, og finn ut korleis det er å vere student ved HVL!

På Open dag kan du møte fagfolk, få omvising på campus, snakke med studentar og få eit innblikk i korleis kvardagen er for ein student ved HVL.

Campusvis info og påmelding