Øystein Stavø Høvig disputerer

UiB, Ulrike Pihl hus, Prof. Keysersgt. 1
Time icon
Når:13. desember   10:30
Varer til: 16:00

Øystein Stavø Høvig disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Entrepreneurship facilitation practices in various contexts: Generic characteristics and contextual particularities"

Les mer om disputasen på UiB sine nettsider.

Høvig holder prøveforelesning samme dag kl 09.15 - 10.00.

Tema for prøveforelesningen: "Conceptualizing 'context' in entrepreneurship studies: geographical scale, institutions and sectors".