Presentasjon av masterprosjekter i Master i programutvikling

Studentane på Master i programutvikling presenter sine masterprosjekt. Dette er opent for publikum.
Time icon
Når:18. juni   09:00
Varer til: 22. juni 14:00

Program for presentasjonene

 • 18. juni kl. 09.00
  Projecting Art into Virtual Reality
 • 18. juni kl. 14.00
  Design and Development of Game-based Oculomotor Training using Eye Tracking
 • 19. juni kl. 09.00
  NEWSENHANCHER
 • 21. juni kl. 09.00
  Employing Deep Learning for Fish Recognition
 • 21. juni kl. 10.15
  Strukturering av data for internettbehandling av pasienter med depresjon
 • 21. juni kl. 13.15
  Self-referral to specialist healthcare through web-based decision support
 • 22. juni kl. 10.00
  Multi-GPU Rendering with Vulkan API
 • 22. juni kl. 13.00
  Interactive Hybrid Ray tracing in Unity