Rettleiingskonferansen

Førde
Time icon
Når:18. oktober   09:30
Varer til: 15:15

«Å kjenne på avmakt i rettleiing»

Konferansen rettar seg mot deg som er interessert i rettleiing, rådgjeving, mentoring, coaching eller konsultasjon. Konferansen er ein møtestad for alle med interesse for rettleiing på tvers av faglege tradisjonar.

program

Påmeldingfrist: 01.10.2018
Pris: kr 700,-

Stad
Konferansen skal vere i Høgskulen sine lokale på Vie i Førde (ved Førde sentralsjukehus).

Arrangør
Rettleiarnettverket i Sogn og Fjordane, med støtte frå Fylkesmannen og HVL