Seminar om kvalitet i utdanningane ved FHS

Rom B115 (Auditorium 2) , Kronstad, Bergen
Time icon
Når:04. februar   10:00
Varer til: 16:00
Legg til i min kalender

Vi ønskjer alle tilsette og studenttillitsvalde ved Fakultet for helse- og sosialvitskap velkomen til seminar om kvalitet i utdanningane. Sett av tid for ein spanande og inspirerande fagdag! 

Om du ikkje har moglegheit til å delta fysisk, så blir seminaret strømma direkte frå rom B115 (Auditorium 2). Du kan følgje seminaret på http://avtv.hvl.no/ (krev pålogging med HVL-brukar). 

Program for dagen

 • 10.00
  10.15
  Velkommen

  Prodekan for utdanning, Anne-Grethe Naustdal

 • 10.15
  10.30
  Felles innsats for funksjonelt og velfungerande kvalitetssystem

  Fagansvarleg for utdanningskvalitet, studieportefølje og analyse, Lene Borgen Waage

 • 10.30
  10.40
  Kva meinar studentane vi særleg må jobbe med for å sikre god utdanningskvalitet?

  Studentillitsvald

 • 10.45
  11.30
  Erfaring frå NTNU og studenttillitsvald

  Prodekan utdanning, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, Toril Forbord og studenttillitsvald:

  -Erfaring med bruk av studentmentorar og studentassistentar ved NTNU
  -Erfaringar ved implementering av fellesemne
  -Studentkommentar

  Felles kommentar/drøfting

 • 11.30
  12.30
  Lunsj

  Lunsj i foajeen med posterpresentasjonar og «speeddating» med fagseksjonsleiarar som presenterar nye studieprogram.

 • 12.30
  14.00
  Open utdanning

  Nye muligheiter for deling 
  Rådgjevar Johan Bruland & prosjektleiar Ivar Rosenberg

  Prosjekt 'Lærings- og vurderingsbank for implementering av felles læringsutbytter for helse- og sosialfagutdanningane' (DIKU-midlar)
  Visedekan for profesjonsutdanning og prosjektansvarleg, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, USN, Pia Cecilie Bing-Jonsson

  Presentasjon av modell og ressursbank for utdanning og kompetansevurdering av praksisrettleiarar
  Visedekan for profesjonsutdanning og prosjektansvarleg, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, USN, Pia Cecilie Bing-Jonsson

  Kva kan eining for undervisning og læring bidra med?
  Leiar for eining for undervisning og læring, Anne Kristin Rønsen

  Dele til og frå studentar og praksisfelt
  Einingsleiar Gunhild Austrheim, Bibliotek, Eining for studiestøtte

  Studentane sine ynskjer kring open utdanning
  Studenttillitsvald

  Felles kommentar/drøfting

 • 14.00
  14.15
  Beinstrekk med kaffe og te
 • 14.15
  15.45
  Forsking i utdanning

  Nye retningslinjer for bachelor og masteroppgåver ved FHS
  Professor Hans Lund

  Studentinvolvering i forsking – eksempel der ein har lykkast
  Masterstudent Mari Botner Nilsen og Kiri Lovise Njøten

  Helse og Sosial-EXPO – nye muligheiter?
  Høgskulelærar og leiar Energisenteret for barn og unge (HUS), Lars Peder Bovim

  Studentane sine tankar kring auka forskingsinvolvering i utdanning
  Studenttillitsvald

  Felles kommentar/drøfting og avslutning