Sjumilsstegkonferansen om psykisk helse blant barn og unge

Loen, Hotel Alexandra
Time icon
Når:08. mai   09:00
Varer til: 09. mai 17:00

Tema for konferansen er «Livsmeistring 0 – 18 år psykisk helse, utenforskap, inkludering og medverking», og den er arrangert av Fylkesmannen i Vestland, Ungdomspolitisk utval og HVL. Vi vil fokusere på dei vaksne sitt ansvar i å følgje opp barnekonvensjonen i møte med barn og unge.