Sluttkonferanse om fordommer og skolens forebyggende rolle

Time icon
Når:25. oktober   09:30
Varer til: 16:00
Legg til i min kalender

Velkommen til sluttkonferanse om fordommer og skolens forebyggende rolle

Sommeren 2017 tildelte Norges Forskningsråd midler til stipendiat- og postdoktorstillinger for å styrke forskning om forebygging av antisemittisme og gruppebaserte fordommer i skolen. Sluttkonferansen presenterer resultatene av de fire forskningsprosjektene som ble igangsatt og som nå går inn i sin avsluttende fase - ved UiB, Fafo, HVL og OsloMet.

Sentrale tema er unges fordomsbruk, forestillinger om jøder, Holocaustundervisningen og læreres erfaringer og strategier i arbeidet med å forebygge fordommer i skolen.

Sted: Del I: Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen, M003 og F103, Kronstad.
Sted Del II: Litteraturhuset i Bergen fra kl. 19-21
Konferansen streames fra M003. Den streames også til F103 dersom smittevernsituasjonen krever det.

Program

 • 09:30
  10:00
  Registrering
 • 10:00
  10:15
  Velkommen

  Ved Åse Røthing og Jon Horgen Friberg

 • 10:15
  11:15
  "Skolan som antirasistiskt rum"

  Professor Rickard Jonsson, Stockholms Universitet

 • 11:15
  11:30
  Kaffepause
 • 11:30
  12:30
  Unges fordomsbruk, humor og skjellsord

  Elise Margrethe Vike Johannessen: «Heteromaskulinitet og fordomsbasert humor blant gutter i videregående skole»

  Erika Sterri: «Homonegativitet blant unge i Oslo og Akershus»

  Solveig Moldrheim: «Fordomsbruk som humor og humor som motstand mot fordomsbruk»

 • 12:30
  13:15
  Lunsj
 • 13:15
  14:00
  Forestillinger om jøder i Holocaustundervisningen - majoritets- og minoritetsperspektiver

  Fredrik Stenhjem Hagen: «Majoritetselevers forståelse av jødene i historien om Holocaust».

  Kristoffer Løkken Økland: «Holocaustundervisningen sett med jødiske øyne».

 • 14:00
  14:15
  Pause
 • 14:15
  15:15
  Læreres erfaringer og strategier i møte med fordommer og kontroversielle temaer

  Silje Andresen: «Læreres bruk av skjønn i undervisning om kontroversielle temaer».

  Reidun Helene Faye: «Hvorfor synes lærere det er kleint å snakke om rasisme? Og hvordan kan vi skape et meningsfylt rom for dette ubehaget i klasserommet?»

  Tonje Myrbøe: «Å by på seg selv. Læreres selvpresentasjon i arbeid med forebygging av fordommer i skolen».

   

 • 15:15
  15:30
  Pause
 • 15:30
  16:00
  Avsluttende refleksjoner

  ved førsteamanuensis Thorgeir Kolshus ved OsloMet

 • 19:00
  21:00
  Bokbad på Litteraturhuset

  Bokbader Kristoffer Vogt i samtale med redaktørene Marie von der Lippe og Bodil Ravneberg om to bøker, begge publisert av Universitetsforlaget i 2021:

  1) «Hvordan forstå fordommer? Om kontekstens betydning – i barnehage, skole og samfunn», redigert av Reidun Helene Faye, Eva Mila Lindhardt, Bodil Ravneberg og Vibeke Solbue.

  2) «Fordommer i skolen: gruppekonstruksjoner, utenforskap og inkludering», redigert av Marie von der Lippe.