Konferanse om smart bærekraftig næringsomstilling på Vestlandet

Time icon
Når:30. oktober   12:00
Varer til: 16:00
Legg til i min kalender

Velkommen til konferanse om smart bærekraftig næringsomstilling på Vestlandet!

Konferansen marker avslutningen av et 3-årig forskningsprosjekt hvor forskere fra Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling (Høgskulen på Vestlandet), Senter for innovasjonsforskning (Universitetet i Stavanger) og NORCE har studert næringsomstilling på Vestlandet. Prosjektet har vært finansiert av Regionalt Forskningsfond Vestlandet.

Konferansen vil ta for seg hvordan bedrifter håndterer kriser, hvilke bedrifter som har vært pådrivere i det grønne skiftet, betydningen av digitalisering, og hvordan politikere og virkemiddelapparatet kan bidra til bærekraftig næringsomstilling gjennom smarte spesialiseringsstrategier. Innovasjonsforskere vil belyse disse tematikkene og det legges opp til en debatt om hvordan en fremtidsrettet regional næringspolitikk bør utformes.

Konferansen foregår både digitalt og fysisk på HVL campus Bergen på UiS.