STAF 2020

Postponed until summer 2021
Time icon
Når:21. juni   09:00
Varer til: 25. juni 17:30
Legg til i min kalender

STAF2020 - Software Technologies: Applications and Foundations
STAF - Software Technologies: Applications and Foundations er et internasjonalt https://staf2020.hvl.no, årlig samlingssted for flere europeiske og internasjonale konferanser. Konferansene som deltar kan variere fra år til år, men alle fokuserer på praktiske og grunnleggende fremskritt innen programvareteknologi. Konferansene tar for seg alle aspekter av programvareteknologi, fra objektorientert design, testing, matematiske tilnærminger til modellering og verifisering, transformasjon, modellbasert programvareutvikling, aspektorienterte teknikker og verktøy.
Formålet med STAF er å skape et årlig samlingssted for både akademikere og programvareindustrien for å dele, presentere, drøfte og evaluere nye og banebrytende idéer, teorier, innovasjoner og teknologier som løser relevante utfordringer i programvarebransjen.

STAF2020 skal organiseres i regi av Høgskulen på Vestlandet ved Campus Kronstad i Bergen. STAF2020 består av de faste konferansene: 15th European Conference on Modelling Foundations and Applications (ECMFA), 13th International Conference on Graph Transformation (ICGT), og 13th International Conference on Tests & Proofs (TAP), samt 12 workshops, bl.a. 12th Transformation Tools Contest (TTC), 4th International Workshop on (Meta)modeling for Healthcare Systems (MMHS), og 9th International Workshop on Bidirectional Transformations (BX).

Vi vil også organisere en Industry Day, hvor den lokale, regionale og nasjonale IT-næringen blir invitert til å presentere sitt arbeide. STAF Industry Day-arrangementet vil vise frem praktiske anvendelser av programvareutviklings tilnærminger og teknologier i IT-industrien, og vil reflektere over de tilhørende utfordringene. Arrangementet er en mulighet for å skape og vedlikeholde nettverk med relevante akademikere og industrielle partnere i feltet.