Stress i skolen

Campus Kronstad. Mimes brønn
Time icon
Når:11. desember   12:00
Varer til: 13:00

Hva kan forårsake stress i skolen?

Den systematiske kunnskapsoversikten Stress i skolen er utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og svarer på forskningsspørsmålet: Hva kan forårsake stress i skolen?

Vi har invitert Sølvi Lillejord til å holde et spennende foredrag om tema og rapporten fysisk aktivitet i skolen og stress i skolen.

Sølvi Lillejord er dr.philos. Hun arbeider som avdelingsdirektør i divisjon for samfunn og helse i Norges Forskningsråd. Hun har skrevet flere bøker og artikler om utdanningsledelse og skoleutvikling.

Forskningen skiller mellom positivt og negativt stress og påpeker at det er nødvendig å være litt stresset for å kunne prestere. Derfor blir det vanskelig å se for seg en skole helt uten stress. Studiene viser hvor viktig det er at elevene har nødvendige ressurser og strategier for å kunne håndtere egne og andres forventninger og den opplevelsen av stress som disse forventningene kan skape. Elever som har strategier for å håndtere stress har også bedre forutsetninger for å utnytte de positive sidene ved stress, samtidig som de kan beskytte seg mot de negative.

Kom og hør på et spennende foredrag.  

Les rapporten om Stress i skolen her

Les rapporten om Fysisk aktivitet i ungdomsskolen her