Styremøte 7. og 8. mars

Time icon
Når:07. mars   10:30
Varer til: 08. mars 14:00

Onsdag 7. og torsdag 8. mars blir det styremøte 02/18 . Styremøte blir holdt i Førde. 

Styret er det høgste avgjerande organ ved Høgskulen på Vestlandet. Høgskulestyret har ansvar for at all verksemd held høg kvalitet, og skal sikre effektiv drift i samsvar med dei lover og reglar, rammer og mål som sentrale styremakter har lagt.

Høgskulestyret skal sitje fram til 31. juli 2019. Arvid Hallén er ekstern styreleiar. Styret har totalt 13 medlemar, samansett av fire tilsette i undervisings-/forskingsstillingar (UF), ein tilsett i teknisk/administrativ stilling, tre studentar og fem eksterne (inklusive ekstern styreleiar). I tillegg kjem to TAP-representantar med observatørstatus. Observatørane har talerett, men ikkje stemmerett.

Du kan finne mer informasjon på Styret sine sider. 

Samansetting av styret:

 • Arvid Hallén, styreleiar (ekstern)
 • Gunnar Yttri (undervisings-/forskingsstilling)
 • Christine Øye (undervisings-/forskingsstilling)
 • Sissel Johansson Brenna (undervisings-/forskingsstilling)
 • Tom Skauge (undervisings-/forskingsstilling)
 • Marit Ubbe (teknisk/administrativ stilling)
 • Cecilie Fredheim (student)
 • Marie Eikemo Larsen (student)
 • Sondre Riisøen (student)
 • Kari Kjenndalen (ekstern)
 • Aina Berg (ekstern)
 • Gunnar Birkeland (ekstern)
 • Trond Ueland (ekstern)

Observatørar i teknisk/administrative stillingar (TAP):

 • Åse Neraas
 • Karin Stormo