TekPRAT-Hvordan kan AI hjelpe helsesektoren?

Time icon
Når:23. oktober   12:00
Varer til: 15:00

AI (Artifcial Intelligence) er eit moteord for mange, men kva er egentlig AI og korleis kan denne teknologien hjelpe oss å løse utfordringar vi står ovanfor i helsesektoren?

AI kan gi nye framgangsmåtar å førebygge, diagnostisere, behandle og følgje opp pasientar. Kva slags erfaringar har vi frå pågåande prosjekt og kva er visjonen på kort og lengre sikt? Kva gjer andre bransjar?

Les mer om arrangementet og meld deg på i dag!

Her finn du arrangementet på Facebook.