Kurs i vestibulære sykdommer

Dr. Holms Hotel, Geilo
Time icon
Når:13. mars   12:00
Varer til: 16. mars 14:00

Kurset gir økt kompetanse innan undersøking, diagnostisering og behandling av pasientar med akutt, episodisk og kronisk svimmelheit. Kurset har ei klinisk tilnærming til tematikken og er retta mot helseprofesjonar som møter denne pasientgruppa i sin praksis. 

Sjå programmet!

Målgruppe

  • Legar: øre-nese-hals-legar, nevrologar, LIS-legar og spesialistar og allmennlegar
  • Fysioterapeutar: generalistar, spesialistar i nevrologi, i manuel og psykomototisk fysioterapi og anna helsepersonell som er i kontakt med desse pasientane.

Hovudforelesarar

Undervisingsformer

Forelesingar, demonstrasjonar, case studies og praktisk trening. Undervisinga er hovudsakleg på engelsk, noko på norsk.

Kurset gir inga formell godkjenning eller studiepoeng, men kursdeltakarar får kursbevis frå Høgskulen på Vestlandet.

Pris og påmelding

Kr 5900,- Early bird (dei 20 første)
Kr. 6800,- ordinær pris

Prisen inkluderar kursmateriell, ein fellesaktivitet, te, kaffe og pausemat. I tillegg kjem reise og opphald. 

Påmeldingsfrist er 15. desember 2018. Påmelding er bindande.

Innkvartering og prisar

Kursdeltakarane bur på Dr. Holms Hotel og på Highland Lodge.

  • Pris pr. natt i enkeltrom: NOK 1650,- (fullpensjon)
  • Pris pr. natt i dobbeltrom. NOK 1450,- (fullpensjon)
  • Dagpakke (lunsj og middag): NOK 695,- (for deg som har eiga overnatting)
  • Lunsj ankomstdag: NOK 295,- (ikke inkludert i hotellprisen)

Priser for tilleggsdøgn på Dr. Holms Hotel

  • Pris pr. natt i enkeltrom: NOK 1225,- (inkl. frukost)
  • Pris pr. natt i dobbeltrom: NOK 825,- (inkl. frukost)

Les mer meir om Nasjonalt kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer.