Bli studentassistent våren 2021

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap søker studentassistenter i fem emner.

Vil du bidra til at andre studenter får en god studiehverdag? Studentassistentene er til stede for å starte arbeidet i øvingstimene, utvikle gode studievaner og for å sikre at øvingstimene gir høyt læringsutbytte.

Stillingene er lønnet. 

Hvem kan bli studentassistent?

 • Alle studenter på ingeniørfag ved HVL, campus Bergen.
 • Dersom du har god kjennskap til emnet du skal være studentassistent i.
 • Dersom du har karakterene A eller B i samme eller tilsvarende fag.

Følgende emner har behov for studentassistenter:

 • REAL01 – Forkurs i fysikk (Tilsvarer Vgs. fysikk 1 og 2)
 • REAL02 – Forkurs i matematikk (Tilsvarer Vgs. R1 og R2)
 • MAT201 – Matematikk 2 for kjemiingeniører
 • MAT202 – Matematikk 2 for elektroingeniører
 • MAT203 – Matematikk 2 for maskiningeniører

Arbeidsoppgaver

 • Ukentlige øvingstimer på to timer. Hver studentassistent har ansvaret for grupper på ca. 20-30 studenter.
 • Forberedelse i forkant av øvingstimene.
 • Legge til rette for godt arbeidsmiljø i øvingstimene.
 • Rette obligatoriske innleveringer.
 • Delta på opplæringsseminar for studentassistenter i januar.
 • Studentassistenter behøver ikke kunne svare på alle faglige spørsmål og har ikke ansvar for at studentene kommer gjennom alle oppgavene.

Slik søker du

Søknad sendes inn via følgende nettskjema. I skjemaet må du blant annet fylle ut kontaktinformasjon og karakterer i relevante fag.

Søknadsfrist: fredag 11. desember.

Spørsmål kan rettes til:

Høgskulelektor
Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag