Vil du være fadderkoordinator?

Høgskolen trenger fadderkoordinator for studiestart i Bergen høsten 2020. Arbeidet er lønnet og består i å organisere og koordinere fadderaktiviteter i høgskolens regi.

Fadderordningen er noe av det første man møter som ny student ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Fadderkoordinatorens rolle er å organisere og koordinere aktiviteter som er i høgskolens regi, slik at alle nye studenter blir inkludert på en god måte.

Fadderkoordinatoren har ansvar for å planlegge, organisere og koordinere de ulike arrangementene i Fadderuken. Det kan blant annet omfatte åpningsarrangement, byvandring, pub til pub, idrettsdag, fjelltur på Fløyen, linjedag, togafest og konserter.

Andre oppgaver som fadderkoordinator vil være ansvarlig for i Fadderuken:

  • Skaffe nok faddere.
  • Sørge for at det settes opp vaktlister for arrangement og at disse følges.
  • Påse at arrangementene er planlagt i god tid og at kontrakter med aktører er i orden.
  • Utarbeide budsjett og regnskap for arrangementer og fadderuken som helhet.
  • Være kontaktperson for fadderuken.
  • Tilpasse fadderaktivitetene til høgskolens andre aktiviteter rundt studiestart. Holde kontakt med høgskolen som organisasjon.
  • Koordinere de fadderansvarlige ved fakultetene, som leder av fadderstyret.
  • Samarbeide tett med faddervaktordningen.
  • Samarbeide med andre institusjoner og aktører i Bergen.
  • Skrive rapport for fadderuken.

Lønnet stilling

Vervet som fadderkoordinator i Bergen er et engasjement lønnet på timebasis (avgrenset til 330 timer) i lønnstrinn 22–29 etter ansiennitet.

Hvis du ønsker å bidra til at studiestart skal bli en positiv opplevelse for nye studenter, kan du levere en kortfattet søknad til organisasjonskonsulent Kristian Hovd Sjøli.

Har du spørsmål om stillingen, er det fint om du tar kontakt med Kristian på e-post khsj@hvl.no eller kommer innom oss en tur i 1. etasje på Studenthuset på Kronstad.