Vil du være fadderkoordinator?

Høgskolen trenger fadderkoordinator for studiestart i Bergen høsten 2019. Arbeidet er lønnet og består i å organisere og koordinere fadderaktiviteter i høgskolens regi.

Fadderordningen er noe av det første man møter som ny student ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Fadderkoordinatorens rolle er å organisere og koordinere aktiviteter som er i høgskolens regi, slik at alle nye studenter blir inkludert på en god måte.

Fadderkoordinatoren har ansvar for å planlegge, organisere og koordinere de ulike arrangementene i Fadderuken. Det kan blant annet omfatte åpningsarrangement, byvandring, pub til pub, idrettsdag, fjelltur på Fløyen, linjedag, togafest og konserter.

Andre oppgaver som fadderkoordinator vil være ansvarlig for i Fadderuken:

  • Skaffe nok faddere.
  • Sørge for at det settes opp vaktlister for arrangement og at disse følges.
  • Påse at arrangementene er planlagt i god tid og at kontrakter med aktører er i orden.
  • Utarbeide budsjett og regnskap for arrangementer og fadderuken som helhet.
  • Være kontaktperson for fadderuken.
  • Tilpasse fadderaktivitetene til høgskolens andre aktiviteter rundt studiestart. Holde kontakt med høgskolen som organisasjon.
  • Koordinere de fadderansvarlige ved fakultetene, som leder av fadderstyret.
  • Samarbeide tett med faddervaktordningen.
  • Samarbeide med andre institusjoner og aktører i Bergen.
  • Skrive rapport for fadderuken.

Lønnet stilling

Vervet som fadderkoordinator i Bergen er et engasjement lønnet på timebasis (avgrenset til 330 timer) i lønnstrinn 22–29 etter ansiennitet.

Hvis du ønsker å bidra til at studiestart skal bli en positiv opplevelse for nye studenter, kan du levere en kortfattet søknad til ingeborg.studenttinget@hvl.no.

Søknadsfristen er 3. februar 2019.

For spørsmål om stillingen, kan interesserte ta kontakt med Ingeborg på e-post eller komme innom kontorene i 1. etasje på Studenthuset på Kronstad, rom H105.