Studentvakt ved biblioteket campus Haugesund

Er du student ved Høgskulen på Vestlandet, campus Haugesund? Vi er på jakt etter ny studentvakt fra høsten 2021!

Arbeidsoppgaver:

   • Utlån og retur av bøker, sette bøker på plass, rydde, kopiere, samt annet
    forefallende arbeid i biblioteket
   • Hjelpe medstudenter og ansatte med å finne frem litteratur og
    informasjon, og hvordan bruke bibliotekets utstyr

Du må være serviceinnstilt, nøyaktig og selvstendig. Du må i tillegg beherske
muntlig og skriftlig norsk.
Opplæring blir gitt ved tiltredelse.

Stillingsdel:

Mandag og torsdag ettermiddag fra kl.15-18, og ellers ved behov.
Lønn etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1078, lønnstrinn 22.

Søknadsfrist: 6. september 2021

Send søknad med CV og kopi av vitnemål og referanser på e-post til:
susanne.osland@hvl.no
Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt på biblioteket eller på tlf: 52 70 28 20