Gåveprofessorat

Eksterne samarbeidspartnarar kan finansiere gåveprofessorat ved HVL. For tida er fleire gåveprofessorat under etablering.

Energiteknologi

Richard John Grant vart tilsett med brofiansiering frå Framostiftelsen 01.08.2015. Stillinga var finansiert med midlar frå Framostiftelsen til 31.07.2019.

Teknologileiing

Lars Coenen er tilsett i eit professorat med brofiansiering frå Framostiftelsen. Han tiltrer i stillinga 01.02.2020.

Undervassteknologi

Kjell Eivind Frøysa vart tilsett med brofiansiering frå Framostiftelsen 01.08.2015. Stillinga var finansiert med midlar frå Framostiftelsen til 31.07.2019.