Alrek helseklynge/ Alrek Health Cluster

Høgskulen på Vestlandet er ein av partnarane i den framtidige Alrek helseklynge. Det er fyrst og fremst Omsorgsteknologilaboratoriet og Senter for omsorgsforskning vest som skal flytte inn i lokalane på Årstadvollen. På denne sida finn du informasjon og nyheiter om helseklynge-prosjektet.

Frokostmøter

Faglig forum arrangerer jevnleg felles møtepunkt for helseklynga, som er ein arena for å sette potensielle samarbeidspartnarar i kontakt med kvarandre.

Sjå kommande arrangement hos Alrek helseklynge 

Samarbeidsprosjekt 

Samarbeidsmidlane skal leggje til rette for eit utvida fagleg samarbeid for miljøa som er ein del av klyngesatsinga, og å stimulere til felles studentinitiativ for helseklynga.

I 2019 ble det satt av 600 000 kroner til samarbeidsprosjekt i arbeidet med helseklyngen. Fire forsknings- og utdanningssamarbeidsprosjekt og eit studentsamarbeidsprosjekt fikk støtte. Eit av prosjekta blir leia av Marit Vassbotten Olsen ved HVL, som fekk 100 000 kroner til fasilitatorkurs i simuleringsmetode for tilsette i primærhelsetenesta.

I 2018 vart det satt av 400 000 kroner, og sju prosjekt fikk støtte. Eit av prosjekta er det initiativtakarar ved HVL som står bak. Føremålet med prosjektet er å utarbeide eit opplegg for å gje leverandørar av teknologi, studenter, forskere, pasienter, pårørende og andre eit felles innblikk i helse- og omsorgsektoren i kommunen. Frå HVL deltek Liv Jorunn Solstad

Sjå prosjekta som fekk samarbeidsmidlar i 2019

Sjå prosjekta som fekk samarbeidsmidlar i 2018

Status fra byggeprosjektet

Bygginga av Alrek Helseklynge går etter planen, og den virtuelle grunnsteinen ble lagt ned av kunnskapsminister Iselin Nybø den 4. april 2019. 

Samstundes blir det gjennomført ein detaljeringsprosess i samarbeid mellom totalentreprenøren Skanska og UiB. Prosjektet sine interiørarkitektar, Link arkitektur, har byrja arbeidet med møbleringsplanar. Dette arbeidet vil vere i gang utover hausten og brukergruppane vil bli involvert i prosessen.

På Universitetets nettsider finn du all informasjon om organiseringen av helseklyngen

Slik blir helseklyngens nybygg i Årstadveien 17

Forskning, utdanning, praksisarenaer og tverrfaglig samhandling mellom fagmiljøene som skal inn i nybygget. Dette har vært en ledetråd for byggets utforming og innhold. Opplev en virtuell omvisning i nybygget som skal huse den nye helseklyngen i Bergen.

Alrek helseklynge har som visjon å bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger i primærhelsetjenestene for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling.

visjon

Vår representant i Styringsgruppen

Rektor
Høgskulen på Vestlandet

Vår representant i Arbeidsgruppen

Dekan
Fakultet for helse- og sosialvitskap

Vår representant i Faglig forum

Høgskulelektor
Institutt for helse- og omsorgsvitskap
Førsteamanuensis
Senter for omsorgsforsking

Vår representant i sentral brukergruppe

Dagleg leiar
Senter for omsorgsforsking

Kva skal vi?

 • Samlokalisere framifrå og komplementære fagmiljø
 • Skape nye møteplassar for tilsette og studentar
 • Forpliktande samarbeid om:
  • Ny innsikt - forskingsprosjekt
  • Framtidas helsearbeidar
  • Nyskapende løysinger
   • Omsorgsteknologi
   • Tenesteinnovasjon

Høgskulen på Vestlandet er ein del av den framtidige helseklynga i Bergen.

Har du spørsmål eller innspill, ta kontakt på e-post til: helseklyngenbergen@uib.no

Les meir om Alrek helseklynge