Detaljert fakturainformasjon til leverandørar

Vår elektroniske fakturaadresse er den same som vårt organisasjonsnummer: 917641404
Adressa støttar standarden Elektronisk handelsformat (EHF).

Dersom leverandør ikkje har moglegheit til å sende faktura elektronisk, kan faktura sendast som eitt vedlegg i PDF-format til e-post: faktura@hvl.no

Det er ein robot som les fakturaene inn i vårt bestillings- og fakturasystem. For at fakturaer og eventuelle purringar skal bli handsama utan feil og forseinkingar, må dei tilfredstille krava i punkta under. Vi ber leverandørane ta omsyn til dette.

 • Fakturaer for bestillingar gjort gjennom elektronisk bestillingssystem skal innehalde eit ordrenummer, til dømes: 300100729. Ordrenummeret skal stå i feltet "Ordrenummer" (EHF-feltet: Invoice/OrderReference/ID).

 • Fakturaer for bestillingar gjort utanom elektronisk bestillingssystem skal inneholde:
  • bestillar-kode, 6 siffer til dømes: 304150. Bestillar-koden skal leggast i feltet "Kjøpers referanse/Deres referanse" (EHF-feltet: Invoice/BuyerReference)
   Bestillar ved Høgskulen gir opp bestillar-koden når han/ho bestiller vara/tenesta hjå dykk. Viss bestillar ikkje gjer det, ver vennleg og spør etter den.
  • namn på bestillar som skal stå i feltet "Kjøpers kontaktperson" (EHF-feltet: Invoice/ AccountingCustomerParty/Party/Contact/Name).
   Eventuelt prosjektnummer/arbeidsordre skal stå i feltet "Prosjektnummer" (EHF-feltet: Invoice/ProjectReference/ID) 

Faktura skal rettast til Høgskulen på Vestlandet. Dette betyr at faktura, ikkje skal rettast til tilsette eller sendast til tilsette si e-postadresse.

Om ikkje anna er avtalt, ber Høgskulen på Vestlandet om 30 dagars betalingsvilkår.