Studententreprenørskap ved HVL

Hva tenker du på når du hører ordene innovasjon og entreprenørskap? En ingeniør innen bygg- og anlegg? Eller kanskje en Petter Smart-figur som klekker ut store, teknologiske oppfinnelser i kjelleren sin?

Innovasjon er noe som pågår hver dag rundt omkring på ulike arbeidsplasser – det kan dreie seg om små forbedringer i hvordan en oppgave blir løst eller et produkt blir skapt (inkrementelle innovasjoner), til større og mer radikale endringer og nyvinninger, som helt nye produkter og tjenester (radikale innovasjoner). En entreprenør i denne sammenheng er en person som finner løsninger på eksisterende problemer og som enten anvender disse som ansatt i en bedrift (en intraprenør), eller som utnytter markedspotensialet til løsningen i egen bedrift.

Høgskulen på Vestlandet ønsker å utdanne ansvarlige studenter som bidrar til innovasjon og nyskaping. Dette gjør vi gjennom å tilby studenter ved HVL mulighet til å delta på ulike aktiviteter som innovasjonskonkurranser, kurs i 3D-printing, foredrag o.l., i tillegg til at vi tilbyr støtte til studenter med egne idéer i form av veiledning, inkubatorplass og muligheter for finansiell støtte.

Lyst til å vite mer? Ta kontakt med prosjektleder Marit Eggen eller Eline Fjærestrad Dalseth via link i høyre marg. Her kan du blant annet en oversikt over hvilke aktiviteter og arrangement som finnes på ditt campus, og hvilke muligheter og støtteordninger som finnes for deg med en god idé i magen. 

Kontakt:


Høgskulelektor
Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling
Høgskulelektor
Institutt for helse og funksjon