Nøkkeltal for HVL

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største utdanningsinstitusjonane i Noreg. Kvart år uteksaminerer vi omlag 4.500 kandidatar som er med på å løyse viktige samfunnsoppgåver.

HVL i 2020

  • Studentar: 16.240
  • Årsverk: 1.797
  • Totale driftsinntekter: 2.310.910.000 kr
  • Tildeling frå KD og andre departement: 2.037.196.000 kr

Bachelorkandidatar som gjennomfører på normert tid: 57,53 % (Gjennomsnitt statlege institusjonar i 2018: 47,7 %)

Mastergradskandidatar som gjennomfører på normert tid: 52,99 % (Gjennomsnitt statlege institusjonar i 2018: 50,2 %)

Dei fire fakulteta

  • Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI): Ca. 6.073 studentar og 542 årsverk på campus Sogndal, Bergen og Stord

  • Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS): Ca. 4.652 studentar og 372 årsverk på campus Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund

  • Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN): Ca. 3.213 studentar og 348 årsverk på campus Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund

  • Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS): Ca. 2.304 studentar og 129 årsverk på campus Sogndal, Bergen og Haugesund