Nøkkeltal for HVL

HVL i 2019

 • Studentar: 16 590
 • Årsverk: 1716
 • 42 bachelorprogram
 • 35 masterprogram
 • 5 ph.d.-program
 • 1 fagskule for dykkarutdanning
 • Utdannar 3000 kandidatar kvart år
 • Over 115 forskingsgrupper
 • 9 forskingssentre
 • Total driftsinntekter: 2 252 686 000 kr
 • Tildeling frå KD: 1 996 574 000 kr

Bachelorkandidatar som gjennomfører på normert tid:

 • HVL i 2019: 57,9 %
 • Gjennomsnitt statlege institusjonar i 2018: 47,7 %

Mastergradskandidatar som gjennomfører på normert tid:

 • HVL i 2019: 55,49 %
 • Gjennomsnitt statlege institusjonar i 2018: 50,2 %

Dei fire fakulteta

 • Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI): Ca. 6 685 studentar på campus Sogndal, Bergen og Stord

 • Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS): Ca. 4 720 studentar på campus Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund

 • Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN): Ca. 3 050 studentar på campus Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund

 • Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS): Ca. 2 135 studentar på campus Sogndal, Bergen og Haugesund

Sjå fleire nøkkeltal i årsrapporten 2019-2020.

Sjå årsrapporten for 2018-2019.