Nøkkeltal for HVL

HVL i 2018

 • Studentar: 16 160
 • Årsverk: 1683
 • 42 bachelorprogram
 • 35 masterprogram
 • 3 ph.d.-program (to program til under evaluering)
 • 1 fagskule for dykkarutdanning
 • Total omsetning: 2 147 554 000 kr
 • Budsjett frå KD: 1 951 016 000 kr

Bachelorkandidatar som gjennomfører på normert tid:

 • HVL i 2018: 58,1 %
 • Gjennomsnitt statlege institusjonar i 2018: 47,7 %

Mastergradskandidatar som gjennomfører på normert tid:

 • HVL i 2018: 65,13 %
 • Gjennomsnitt statlege institusjonar i 2018: 50,2 %

Dei fire fakulteta

 • Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI): Ca. 6 350 studentar på campus Sogndal, Bergen og Stord

 • Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS): Ca. 4 500 studentar på campus Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund

 • Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN): Ca. 3 250 studentar på campus Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund

 • Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS): Ca. 2 100 studentar på campus Sogndal, Bergen og Haugesund

Sjå fleire nøkkeltal i årsrapporten 2018-2019