Institutt for bio- og kjemiingeniørfag

Undervisninga på instituttet er knytta til bioingeniør- og kjemiingeniørutdanning, og omhandlar tema som helse, helseteknologi, energi, miljøkjemi, akvakultur og industriell kjemi.

Utdanningsprogram

Forskingsområde

Forskingsaktiviteten ved instituttet er organisert i forskergrupper og omhandlar temaområda helse, miljø og energi.