Institutt for bio- og kjemiingeniørfag

1. august 2019 vart Institutt for bio- og kjemiingeniørfag slått saman med Institutt for brannsikkerheit og HMS. Det nye instituttet heiter Institutt for sikkerheit, kjemi- og bioingeniørfag.