Institutt for data- og realfag

Institutt for data- og realfag tilbyr utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå innanfor datafag. I tillegg leverer vi undervisning innan matematikk, statistikk og fysikk til ei rekkje andre studieprogram på HVL. Instituttet har eit breidt samarbeid med både lokalt næringsliv og offentleg verksemd, og universitet og forskingsinstitutt nasjonalt og internasjonalt.

Utdanningsprogram

Forskingsområde