Forsking ved FLKI

Forskingsaktiviteten ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI) er organisert i fem strategiske forskingsprogram saman med fakultetet sine sentra og ph.d.-programmet «Studiar av danning og didaktiske praksisar».

Ph.d.-program

«Studiar av danning og didaktiske praksisar» tar fatt i utdanningshistorikk og fagleg-didaktiske register og vilkår for barn og unge i institusjonell pedagogisk praksis.

Forskingssenter ved FLKI

Vi har eit senter for barnehageforsking, eit for fysisk aktiv læring, og eit for kreativitet, kunst og vitskap i utdanning.