Forsking ved FLKI

Forskingsaktiviteten ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI) er først og fremst knytt til profilområdet «Danning, kultur og samfunn». Vi bidrar til ny kunnskap som koplar faglege, kulturelle, nasjonale og internasjonale utfordringar i samfunnet til undervisninga ved fakultetet.

Strategiske forskingsprogram

Forskingsaktiviteten i FLKI er organisert i fem strategiske forskingsprogram saman med fakultetet sine sentra og ph.d.-programmet «Studiar av danning og didaktiske praksisar».

Fakultetet har òg sterke forskingsmiljø som rettar forskinga mot andre sentrale profilområde ved HVL, som «Helse, omsorg og velferd» og «Teknologi, berekraft og samfunn».