Strategiske forskarprogram ved FØS

FØS sine strategiske forskarprogram skal handtere nokre av de viktigaste utfordringar og mogelegheiter som vi står overfor i dagens samfunn og skal samle ekspertise frå fleire disiplinar og fagområde i heile fakultetet.