Fakultetsleiing ved FØS

Dette er leiargruppa ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap.

Dekan
Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap

 

Prodekan for forsking
Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap

 

Prodekan for utdanning FØS
Institutt for økonomi og administrasjon

 

Instituttleiar
Institutt for økonomi og administrasjon

 

Assisterande instituttleiar
Institutt for økonomi og administrasjon

 

Assisterande instituttleiar
Institutt for økonomi og administrasjon

 

Assisterande instituttleiar
Institutt for økonomi og administrasjon

 

Instituttleiar
Institutt for samfunnsvitskap

 

Instituttleiar for maritime studium
Institutt for maritime studium

 

Administrasjonssjef
Administrasjon ved FØS