Finn ein forskar

Er du på utkikk etter ein forskar på eit aktuelt tema?

Spør gjerne ein av presskontaktane våre dersom du treng hjelp!

Ekspertliste for aktuelle tema:

Helse:

Vaksiner

Hygiene, hygienetiltak, sykepleie

 

Svangerskap, fødsel og amming

Barsel og svangerskap:  

Eldre fødande 

 • Fagseksjonsleiar og førsteamanuensis Vigdis Aasheim, tlf: +47 55 58 56 47  

Fødsel, fosterovervaking, simulering, studentaktive læringsformer: 

Fødsel og migrasjon, gravide innvandrarkvinner 

 • Fagseksjonsleair og førsteamanuensis Vigdis Aasheim, tlf+47 55 58 56 47  

Ammeråd: 

Trening, mosjon, folkehelse, talentutvikling

Folkehelse, trening:

Folkehelse, sykdom:

 

Overvekt/førebygging av fedme:  

Seksuell helse:

Samliv, familie, ensomhet

Psykisk helse, samliv, familie, ensomhet:

Skule:

Skolemåltid og mat i barnehagen

Digital undervisning

IKT-pedagogikk/e-læring/innovativ bruk av digital undervisning:

 

 • Oded Ben-Horin - Professor og instituttleder for Institutt for kunstfag
 • Forskningsfelt: Kreativitet i skolen, jazzmusikk, vitskapsinspirert musikk, digitalt undervisningssamarbeid på tvers av landegrenser

Skule, lærarutdanning

 

Kreativitet og kunstfag

Oded Ben-Horin - Førsteamanuensis og instituttleder for Institutt for kunstfag

 • Forskningsfelt: Kreativitet i skolen, jazzmusikk, vitskapsinspirert musikk, digitalt undervisningssamarbeid på tvers av landegrenser

Barnehage:

Barnehagebarn

Lek og læring i friluftsliv

 

Tilvenning i barnehage

Johanna Birkeland – Postdoktor

 Cruiseship, skipssikkerhet, navigasjon:

Navigasjon, skipssikkerhet, skipstrafikk:

Navigasjon, skipssikkerhet, skipstrafikk:

 • Johanne Marie Trovåg, mob91 37 26 53 
  EkspertområderSkipstrafikk og skipssikkerhet, navigasjon. (Helge Ingstad-ulykken) Maritim næring: offshore-krise, sysselsetting, arbeidsmarked for maritimt utdannede.  

 • Margareta Holtensdotter Lutzhoft, mob947 93 796
  Ekspertområder: autonome skip/førerløse skip med fokus på menneskelige faktorer, menneskesentret design. 

Evakuering cruiseskip og passasjerskip:

 • Helle Asgjerd Oftedalmob: 938 26 187   
  Ekspertområder: evakuering av passasjerskip/ cruiseskip i arktiske strøk, sikkerhetsledelse til sjøs, den menneskelige komponenten i sikkerhet på skip. (Uttaler seg ikke om tekniske sider ved skipssikkerhet) 

Piratangrep, terrorsikring av skip:

 • Sigmund Simonsenmob959 04 343  
  Ekspertområder: Skipssikkerhet og maritimt regelverk, f.eks. plikter og ansvar mht. Helge-Ingstad-ulykken og andre sjøulykker.  
  Piratangrep og terrorsikring av skip. 
  Forsvarets rettslige handlingsrom, både nasjonalt (f.eks. suverenitetshevdelse i Norge) og internasjonalt (f.eks. deltakelse i Irak og andre operasjoner). 

Natur og miljø:

Skred og geofare

 • Stein Bondevik - Professor
  • Ekspertområde: Utløysing av jordskred, spor etter tsunamiar
  • E-post: stein.bondevik@hvl.no, mob: 473 37 623
 • Denise Christina Ruther - Førsteamanuensis
  • Ekspertområde: Skredprosessar, skredfarevurdering, geofare, sedimentologi
  • E-post: denise.christina.ruther@hvl.no, mob: 966 93 575

 

Økonomi: 

Økonomi, arbeid, velferd og bank

Teknologi og ansvarlig innovasjon: 

Smarte byer, kunstig intelligens

 • Reza Arghandeh - professor i datavitenskap, matematikk og fysikk
 • Ekspertområder: smarte byer, kunstig intelligens, smart grid, analyser av satelittbilder
 • E-post: Reza.Arghandeh@hvl.no Tlf: +47 55 58 71 95

Datateknologi innen helse

 • Ilker Meric - Førsteamanuensis innen datateknologi, elektroteknologi og realfag
 • Ekspertområder: partikkelterapi, Monte Carlo-metoder, sensorer og sensorutvikling, dataanalyse. Leder nå prosjekt om å utvikle et kamera som skal sikre en bedre strålebehandling av kreftpasienter
 • E-post: Ilker.Meric@hvl.no Telefon: +47 55 58 76 83/ 932 93 775 

Brannsikkerhet:

Brannsikkerhet

Torgrim Log, professor i brannsikkerhet og HMS
- Lyng-, gress og skogbrann, brann i historiske bygninger, tunnelbrann, industribranner og -eksplosjoner. 
- Mob: 900 50 001, e-post: Torgrim.Log@hvl.no
- Forskningsprosjekt storbrann: https://www.hvl.no/forsking/gruppe/storbranner/

Arjen Kraaijeveld, førstelektor og brannmann
- Brannspredning, materialfuktighet, tunellbrann, brannsikkerhet
- Mob: 994 78 496, e-post: Arjen.Kraaijeveld@hvl.no

Bjarne Christian Hagen, førsteamanuensis i brannsikkerhet og HMS
- Brannsikkerhet, ulmebrann, intervjuet ifbm brann i parkeringshuset på Sola Lufthavn
Mob: 975 03 578, e-post: bjarne.hagen@hvl.no
- Leder forskningsprosjekt om brannsikkerhet blant sårbare grupper. 70 prosent av de som dør i brann i dag tilhører sårbare grupper dvs: eldre og personer som sliter med rus og psykiske problemer.
 


Avdelingsleiar
Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt
Seniorrådgivar
Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt