Finn ein forskar

Er du på utkikk etter ein forskar på eit aktuelt tema?

Ekspertliste for aktuelle tema:

Vaksiner

Vi har fleire forskarar med kompetanse på vaksiner.

Sykepleie

 • Grethe Dåvøy - Operasjonssykepleier
  • Hygiene - personlig og i huset, hygiene adferd
  • E-post: Grethe.Davoy@hvl.no  Tlf: 414 20 969

Svangerskap

Svangerskap:  

Folkehelse

Folkehelse:

 • Hilde Stokvold Gundersen - Førsteamanuensis
  • Trening, prestasjonsutvikling, talentutvikling, selektering i barneidretten
  • E-post: Hilde.Stokvold.Gundersen@hvl.no, mob: 412 98 517
        
  • Frøydis Hausmann - Høgskolelektor
   • Fysisk aktivitet i folkehelsearbeidet, trening, treningssenter, mosjonsidrett.
   • E-post: Froydis.Hausmann@hvl.no, mob: 909 59 0

Folkehelse, sykdom:

Psykisk helse

Psykisk helse, samliv:

 • Frode Thuen - Professor
 • E-post: Frode.Thuen@hvl.no Tlf: +47 55 58 72 03 Mob: 91 31 11 83
 • Lennart Lorås - Professor
  • Familieterapi, parterapi, familieforhold - kommunikasjon, sosialfag, rus og psykisk helsevern
  • E-post: Lennart.Loras@hvl.no Mob: 984 22 113

Skule, lærarutdanning

Skole, lærerutdanning:

IKT-pedagogikk/e-læring/innovativ bruk av digital undervisning

IKT-pedagogikk/e-læring/innovativ bruk av digital undervisning:

 • Aslaug Grov Almås - Førsteamanuensis
  • IKT i grunnskolelærerutdanning, IKT i pedagogisk praksis
  • hvordan undervise ved hjelp av digitale verktøy på en god pedagogisk måte
  • E-post: aslaug.almas@hvl.no, Mob: 997 31 491
 • Anders Grov Nilsen - Førstelektor
 • E-læring og pedagogisk bruk av IKT
 • E-post: anders.nilsen@hvl.no, Tlf: 53 49 15 11 Mob: 482 40 576

Lek og læring i friluftsliv

Barnehagebarn, lek og læring i friluftsliv

 • Eivind Aadland – Professor
 • Barnehagebarn, friluftsliv, lek og aktiviteter inne og ute
 • E-post: Eivind.Aadland@hvl.no Tlf: 476 23 461
 • Liv Torunn Grindheim – Professor
 • Barnehagebarn, friluftsliv, lek og aktiviteter inne og ute
 • E-post: Liv.Torunn.Grindheim@hvl.no Tlf: +47 55 58 59 35

Tilvenning i barnehage

Johanna Birkeland – Postdoktor

Spør gjerne ein av presskontaktane våre dersom du treng hjelp!