Finn ein forskar

Er du på utkikk etter ein forskar på eit aktuelt tema?

Spør gjerne ein av presskontaktane våre dersom du treng hjelp!

Ekspertliste for aktuelle tema:

Helse:

Vaksiner

Hygiene, hygienetiltak, sykepleie

 • Grethe Dåvøy - Operasjonssykepleier
  • Hygiene - personlig og i huset, hygiene adferd
  • E-post: Grethe.Davoy@hvl.no  Tlf: 414 20 969

Svangerskap, fødsel og amming

Barsel og svangerskap:  

Eldre fødande 

 • Fagseksjonsleiar og førsteamanuensis Vigdis Aasheim, tlf: +47 55 58 56 47  

Fødsel, fosterovervaking, simulering, studentaktive læringsformer: 

Fødsel og migrasjon, gravide innvandrarkvinner 

 • Fagseksjonsleair og førsteamanuensis Vigdis Aasheim, tlf+47 55 58 56 47  

Ammeråd: 

Trening, mosjon, folkehelse, talentutvikling

Folkehelse, trening:

 • Anita Røyneberg Alvheim - Førsteamanuensis
  Folkehelse, livsmestring
  E-post: Anita.Royneberg.Alvheim@hvl.no, mob: 482 22 285

 • Hilde Stokvold Gundersen - Førsteamanuensis
 • Frøydis Hausmann - Høgskolelektor
 • Vidar Andersen – Førsteamanuensis
 • Trening utenfor treningssenter / hjemme
 • Epost: Vidar.Andersen@hvl.no Tlf: 975 31 43

Folkehelse, sykdom:

Livsstilsendring 

Overvekt/førebygging av fedme:  

Seksuell helse:

Samliv, familie, ensomhet

Psykisk helse, samliv, familie, ensomhet:

 • Roger Ekeberg Henriksen - Førsteamanuensis
  • Sammenheng mellom sosiale relasjoner, stress og helse. Ensomhet, sjenerthet, parforhold og samlivskvalitet
  • E-post: Roger.Ekeberg.Henriksen@hvl.no, mob: 915 29 040
 • Frode Thuen - Professor
  • Psykisk helse, samliv
  • E-post: Frode.Thuen@hvl.no Tlf: +47 55 58 72 03 Mob: 91 31 11 83
 • Lennart Lorås - Professor
  • Familieterapi, parterapi, familieforhold – kommunikasjon, sosialfag, rus og psykisk helsevern
  • E-post: Lennart.Loras@hvl.no Mob: 984 22 113

 • Arnold Goksøyr - Høgskulelektor/psykologspesialist

Skule:

Skolemåltid og mat i barnehagen

 • Førsteamanuensis Eli Kristin Aadland:
  - Mat- og helsefaget, effekt av å spise fisk, måltid i skolen  
  - E-post: Eli.Kristin.Aadland@hvl.no , mob: 916 01 556

 • Eldbjørg Fossgard, professor emeritus
  - Skolemåltid – spisemiljø
  - Elevers erfaringer og ønsker for skolelunsjen
  - Erfaringer med skolemåltid fra andre land
  - E-post: eldbjorg.fossgard@hvl.no  Mob: 98894546

Digital undervisning

IKT-pedagogikk/e-læring/innovativ bruk av digital undervisning:

 • Aslaug Grov Almås - Førsteamanuensis
  • IKT i grunnskolelærerutdanning, IKT i pedagogisk praksis
  • hvordan undervise ved hjelp av digitale verktøy på en god pedagogisk måte
  • E-post: aslaug.almas@hvl.no, Mob: 997 31 491

Skule, lærarutdanning

 

 • Tobias Werler - Professor

Barnehage:

Barnehagebarn

Lek og læring i friluftsliv

 

 • Eivind Aadland – Professor
 • Barnehagebarn, friluftsliv, lek og aktiviteter inne og ute
 • E-post: Eivind.Aadland@hvl.no Tlf: 476 23 461
 • Liv Torunn Grindheim – Professor
 • Barnehagebarn, friluftsliv, lek og aktiviteter inne og ute
 • E-post: Liv.Torunn.Grindheim@hvl.no Tlf: +47 55 58 59 35

Tilvenning i barnehage

Johanna Birkeland – Postdoktor

 Cruiseship, skipssikkerhet, navigasjon:

Navigasjon, skipssikkerhet, skipstrafikk:

Navigasjon, skipssikkerhet, skipstrafikk:

 • Johanne Marie Trovåg, mob91 37 26 53 
  EkspertområderSkipstrafikk og skipssikkerhet, navigasjon. (Helge Ingstad-ulykken) Maritim næring: offshore-krise, sysselsetting, arbeidsmarked for maritimt utdannede.  

 • Margareta Holtensdotter Lutzhoft, mob947 93 796
  Ekspertområder: autonome skip/førerløse skip med fokus på menneskelige faktorer, menneskesentret design. 

Evakuering cruiseskip og passasjerskip:

 • Helle Asgjerd Oftedalmob: 938 26 187   
  Ekspertområder: evakuering av passasjerskip/ cruiseskip i arktiske strøk, sikkerhetsledelse til sjøs, den menneskelige komponenten i sikkerhet på skip. (Uttaler seg ikke om tekniske sider ved skipssikkerhet) 

Piratangrep, terrorsikring av skip:

 • Sigmund Simonsenmob959 04 343  
  Ekspertområder: Skipssikkerhet og maritimt regelverk, f.eks. plikter og ansvar mht. Helge-Ingstad-ulykken og andre sjøulykker.  
  Piratangrep og terrorsikring av skip. 
  Forsvarets rettslige handlingsrom, både nasjonalt (f.eks. suverenitetshevdelse i Norge) og internasjonalt (f.eks. deltakelse i Irak og andre operasjoner). 

Økonomi: 

Økonomi, arbeid, velferd og bank

 • Liv Aileen Osland - Professor i samfunnsøkonomi
  • Ekspertområder: samfunnsøkonomi, regionalutvikling. Har sett på boligmønstre og utvikling av boligpriser.
  • E-post: liv.osland@hvl.no Tlf: 52 70 27 68, Mob: 911 20 803
 • Inge Heldal Thorsen - Professor i regionaløkonomi
  • Forsker på regionalutvikling: pendling, flyttestrømmer, arbeidsmarkeder, boligmarkedet og evaluering av investeringer i transportinfrastruktur.
  • E-post: Inge.Heldal.Thorsen@hvl.no Tlf: 52 70 27 65, Mob: 976 15 582

Brannsikkerhet:

Brannsikkerhet

Torgrim Log, professor i brannsikkerhet og HMS
- Lyng-, gress og skogbrann, brann i historiske bygninger, tunnelbrann, industribranner og -eksplosjoner. 
- Mob: 900 50 001, e-post: Torgrim.Log@hvl.no
- Forskningsprosjekt storbrann: https://www.hvl.no/forsking/gruppe/storbranner/

Arjen Kraaijeveld, førstelektor og brannmann
- Brannspredning, materialfuktighet, tunellbrann, brannsikkerhet
- Mob: 994 78 496, e-post: Arjen.Kraaijeveld@hvl.no

Bjarne Christian Hagen, førsteamanuensis i brannsikkerhet og HMS
- Brannsikkerhet, ulmebrann, intervjuet ifbm brann i parkeringshuset på Sola Lufthavn
Mob: 975 03 578, e-post: bjarne.hagen@hvl.no
- Leder forskningsprosjekt om brannsikkerhet blant sårbare grupper. 70 prosent av de som dør i brann i dag tilhører sårbare grupper dvs: eldre og personer som sliter med rus og psykiske problemer.
 


Avdelingsleiar
Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt
Seniorrådgivar
Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt