Senter for kunnskapsbasert praksis

Formålet med kunnskapsbasert praksis er å styrke beslutningsgrunnlaget til ansatte i helse- og sosialsektoren.

Senteret arbeider for å styrke beslutningsgrunnlaget til ansatte i helse- og sosialsektoren med bred forsknings- og formidlingsaktivitet, og en ettertraktet utdanningsportefølje. Vi fokuserer på metoder for implementering av kunnskapsbasert praksis i institusjoner, samt digitalisering og integrering av dette i utdanning.