Individer og individuelle forløp i omsorgstjenestene

På dette forskningsområdet retter vi søkelyset på personene i omsorgstjenestene, det vil si personer i hjem eller institusjon som trenger profesjonell oppfølging.

Hovedfokuset er på pasientforløp og samhandlingen mellom pasienter og ansatte.

Forskergrupper

Kreft og livskvalitet

Rehabilitering og helsefremming

Pågående prosjekter

Avsluttede prosjekter