Omsorgsfilosofi

Hvordan trer omsorg fram og hvordan erfares den? Hvilke rammevilkår og spillerom gis omsorg innenfor pleie- og omsorgsinstitusjonene i dag?

Dette er noen av spørsmålene som stilles i et felt hvor det arbeides i skjæringspunktet mellom empiri, filosofi og teoriutvikling.