Sammenlignende omsorgsforskning

På dette forskningsområdet ser vi nærmere på rammebetingelsene og organiseringen av omsorgstjenestene.

Materielle, økonomiske, organisatoriske og kulturelle forhold studeres og sammenlignes på tvers av institusjoner og nivåer.

Forskergruppe

Tjenesteforsk - sammenlignende tjenesteforskning


Professor
Senter for omsorgsforsking