Retningslinjer for smittevern ved HVL

Her finner du retningslinjer for smittevern ved HVL knyttet til korona og covid-19. Retningslinjene er gyldige fra publiseringsdato, og er et levende dokument som justeres utfra smittevernsråd og føringer fra sentrale myndigheter.

Dette må alle kjenne til:

 • Syke studenter eller ansatte skal ikke være på campus
 • Ansatte som er i risikogruppa skal jobbe hjemmefra
 • Alle skal holde avstand på minst 1 meter til hverandre.
 • Alle må følge god hånd- og hostehygiene
 • Bruk alternativ til offentlig transport til campus der det er mulig.
 • Det skal ikke kalles inn til formelle fysiske møter på campus ut vårsemesteret.
 • Ta med egen mat og drikke.

Både studenter og ansatte skal gjøre seg kjent med disse retningslinjene.

Smitteforebyggende tiltak

Grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

 • Syke studenter eller ansatte skal ikke være på campus
 • Studenter og ansatte i risikogrupper skal jobbe hjemmefra
 • Alle må følge god hånd- og hostehygiene
 • Alle må holde fysisk avstand på minst 1 meter mellom hverandre

Personer som ikke skal være på campus

Du skal ikke være på campus hvis du har:

 • symptomer på sykdom
 • mistanke om at du kan ha blitt smittet
 • vært i kontakt med smittede
 • milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse
 • bekreftet covid-19
 • vært i nærkontakt med en som har fått bekreftet covid-19

Om du selv har fått covid-19, eller vært i nærheten av en som har fått covid-19, må du følge FHI sine retningslinjer for isolasjon og karantene før du kan gå tilbake til campus.

Du finner mer informasjon og retningslinjer på FHI sin nettside om:

Ansatte i risikogruppen jobber hjemmefra

Om du eller en i familien din er i risikogruppen for covid-19, skal du få tilrettelegging med hjemmekontor og arbeidsoppgaver som ikke medfører kontakt med andre i særlig grad.

Gravide som har kronisk sykdom eller svangerskapskomplikasjoner, bør diskutere med egen lege om det er behov for tilrettelegging på arbeidsplassen.

Du finner mer informasjon om korona og risikogrupper på FHI sin nettside.

God hygiene og renhold

God hygiene er viktig for å begrense smitte. Du må følge FHI sine råd for hoste- og håndhygiene, både når du drar til og fra campus og når du er på campus.

Du finner informasjon om håndhygiene og hostevaner på FHI sin nettside

Alle campuser vil ha engangspapirhåndklær lett tilgjengelig. Hånddesinfeksjon blir plassert ved inngangspartier og der det ikke er mulig å vaske hendene.

Campusene vil ha forsterket renhold på utsatte områder, som toaletter, dørhåndtak, heisknapper og andre flater som berøres av flere.

Utstyr som for eksempel tastatur eller behandlingsbenker, må du selv desinfiseres både før og etter bruk. Alle campuser vil ha lett tilgjengelig desinfeksjonsmidler og kluter for dette.

Arbeid i laboratorium og spesialrom

Smitteverntiltak på K2 ved campus Bergen

Disse ekstraordinære smitteverntiltakene for K2 gjelder så lenge smittevernreglene knyttet til korona er nødvendig:

 • Det kan være maks 50 personer i ansattsone i hver etasje til en hver tid
 • Ansatte beholder arbeidsplassen i sin sone gjennom hele dagen
 • Ansatte skal kun være i egen hjemmesone (etasje)
 • Det blir utført ekstraordinært, dagleg renhold av alle arbeidsflater som deles
 • Det blir utført ekstraordinært renhold av toaletter og lunsjsoner i hver etasje
 • Microfiberklut til ansatte deles ut daglig
 • Desinfisering i inngang til hver ansatt
 • Desinfisering i inngang til hver ansattsone, samt toalett, ved heis og lunsjsoner

Om smittevernretningslinjene

Retningslinjene skal bidra til sikker drift under korona, og følger råd og føringer fra Regjeringen, Folkehelseinstituttet (FHI), og Arbeidstilsynet.

FHI sin nettside om korona