Studenttorget i Bergen

Studenttorget hjelper deg med alle typer studierelaterte spørsmål og gir deg informasjon og veiledning om for eksempel opptak, tilrettelegging, praksis, permisjon, forsinket studieløp, utveksling og eksamen. Du kan også komme innom Studenttorget om du trenger noen å snakke med.

Du finner Studenttorget på rom B216 og B217 på Kronstad. Åpningstider:

 • mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 09.00–15.00
 • onsdag kl.10.00–15.00

Sjekk ut når du kan treffe de ulike studieveilederne:

Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS)

Send oss gjerne en e-post til FHS-studierettleiar@hvl.no hvis du har spørsmål. Du er velkommen til å bestille veiledningstime i Studenttorget! Du kan bestille time for å møte oss:

 • mandag kl 13–15 på veiledningsrom 1 (B218) Kronstad 
 • tirsdag kl 13–15 på veiledningsrom 1 (B218) Kronstad 
 • torsdag kl 9–11 på veiledningsrom 1 (B218) Kronstad 
 • fredag kl 9–11 på veiledningsrom 2 (B224) Kronstad 

Har du spørsmål om praksis, sender du en e-post til ahs-praksis.hib@hvl.no

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN)

Send oss gjerne en e-post til aio-studieveileder@hvl.no hvis du har spørsmål. Du er også velkommen til veiledning Studenttorget! Studieveilederne i Studenttorget kan hjelpe deg med:

 • Spesiell tilrettelegging av studiet
 • Permisjon
 • Reglement
 • Innpassing av emner fra andre læresteder
 • Administrativ oppdatering av utdanningsplan (f.eks. hente inn emner utenfor utdanningsplan, rydde i utdanningsplan, endre kull etter permisjon)
 • Informasjon om masterprogrammer ved fakultetet

Du kan stikke innom (drop-in) på følgende tidspunkt:

 • mandag kl 11–15 på veiledningsrom 2 (B224) Kronstad
 • onsdag kl 10–13 på veiledningsrom 2 (B224) Kronstad
 • fredag kl 09–11 på veiledningsrom 1 (B218) Kronstad

I tillegg har alle studieprogram ved fakultetet en faglig studiekoordinator som kan hjelpe deg med faglige spørsmål.

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI)

Send oss gjerne en e-post til FLKI-studierettleiar@hvl.no hvis du har spørsmål. Du er også velkommen til å bestille veiledningstime i Studenttorget!

Master i grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10:

 • Mandag kl. 10-12 (B218) Kronstad
 • Torsdag kl. 12-14 ( B218) Kronstad

Barnehagelærerutdanning:

 • Tirsdag kl. 13-15 på veilederrom 2 (B224) Kronstad 
 • Torsdag kl. 09-11 på veilederrom 2 (B224) Kronstad 

Bachelor/master:

 • Tirsdag kl. 11-13 på veilederrom 2 (B224) Kronstad 
 • Onsdag kl. 13-15 på veilederrom 1 (B218) Kronstad

Praksis (t.o.m. uke 48): 

 • Tirsdag kl. 11-13 på veilederrom 1 (B218) Kronstad
 • Onsdag kl. 11-13 på veilederrom 1 (B218) Kronstad
 • Torsdag kl. 11-13 på veilederrom 1 (B218) Kronstad 

Det er ikke nødvendig å bestille time hvis du vil snakke med praksisadministrasjonen, du kan bare møte opp (i periodene 22. august - 30. november og 2. januar - 26. april). I mai, juni og desember kan du ta kontakt på e-post eller telefon.

Fakultet for økonomi- og samfunnsvitskap (FØS)

Send oss gjerne en e-post til FOS-studierettleiar@hvl.no hvis du har spørsmål. Studieveilederne kan hjelpe deg med:

 • Spesiell tilrettelegging av studiet
 • Permisjon
 • Reglement
 • Innpassing av emner fra andre læresteder
 • Administrativ oppdatering av utdanningsplan (f.eks. hente inn emner utenfor utdanningsplan, rydde i utdanningsplan, endre kull etter permisjon)
 • Informasjon om masterprogrammer ved fakultetet

I tillegg har alle studieprogram ved fakultetet en faglig studiekoordinator som kan hjelpe deg med faglige spørsmål.

Veiledning om praksis

Har du spørsmål om praksisstudiene dine?

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI):

Praksisadministrasjonen har fast trefftid på veilederrom 1 (B218) i Studenttorget på Kronstad tirsdag, onsdag og torsdag kl. 11.00–13.00 i periodene 22. august–30. november og 2. januar–26. april. Det er ikke nødvendig å bestille time, du kan bare møte opp.

I mai, juni og desember kan du ta kontakt på e-post eller telefon. Vi er ikke bemannet i juli.

Fakultet for helse- og sosialfag (FHS):

Har du spørsmål om praksis ta kontakt med oss på e-post til ahs-praksis.hib@hvl.no. Vi holder til på Kronstad i 3. etg. i A-blokken.

Veiledning om utveksling

Har du lyst til å reise på utveksling? Kom innom Studenttorget på Kronstad for en prat med Internasjonalt kontor.

 • Onsdag kl 13.00-15.00 på veilederrom 2 (B224) Kronstad: innkommende studenter (incoming students)
 • Torsdag kl 13.00-15.00 på veilederrom 2 (B224) Kronstad: utreisende studenter

Det er ikke nødvendig å bestille time, du kan bare møte opp.

I Studenttorget kan du også få informasjon om veiledningstjenestene, kurstilbudene og velferdsordningene til studentsamskipnaden Sammen