Det nye universitetet på Vestlandet 2023

Høgskulen på Vestlandet har som mål å bli et profesjons- og arbeidslivsrettet universitet innen 2024.

Helt siden fusjonsavtalen mellom Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskulen i Sogn og Fjordane ble gjort i 2016, har universitetsstatusen vært en ambisjon. Dette målet er forankret i vår strategi, i virksomhetsmålene og i utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet. 

På bakgrunn av dette har HVL startet et prosjekt som skal jobbe med å innfri kravene om å oppnå universitetsakkreditering. 

Hvem skal vi bli?

Vestlandets neste og nyeste universitet er tilstede med fem campuser i hele regionen. Vi har noen av de største og beste fagmiljøene i Norge og Norden for utvikling av velferdssamfunnets profesjoner, og for teknologiutvikling i næringslivet. 

I over 150 år har våre fagmiljøer bidratt til å takle utfordringer for velferdssamfunnet og for Norges mest internasjonalt orienterte region. Nå vil vi bli det universitetet som stiller opp med læring for alle gjennom hele arbeidslivet, og skaper forskning og kandidater som Norge og Vestlandet trenger.

HVL skal bli et profesjons- og arbeidslivsrettet universitet. For å nå dette målet må vi jobbe med kvalitet, rekruttering, internasjonalisering og utvikling av robuste campus. 

Arbeidsgruppen i universitetsprosjektet skal skrive selve søknaden, og sende denne innen 2023. Det betyr at vi tidligst kan oppnå universitetsakkreditering innen 2024.