Forskingsetisk utval

Høgskulen sitt rådgivande organ for forskingsetikk bidrar til utviklinga av god kultur for forskingsetikk i samsvar med forskingsetiske normer, og system for førebygging av brot på forskingsetiske reglar.

Forskingsetisk utval tilbyr drøfting av ein problemstilling på generelt grunnlag, og kan gi råd om oppfølging. Ta kontakt på forskingsetikk@hvl.no, eller direkte med leiar eller forskingsrådgivarane våre.

Medlemmer

Styret har oppnemnt følgjande faste medlemmer:

  • Prorektor for forsking Gro Anita Fonnes Flaten: Leiar
  • Professor Aslaug Nyrnes: Nærregion Bergen, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
  • Professor Anne-Lise Holm: Nærregion Stord/Haugesund, Fakultet for helse- og sosialvitskap
  • Professor Jacob Clement Yde: Nærregion Sogn og Fjordane, Fakultet for ingeniør- og naturvitskap
  • Professor Matthias Kaiser (eksternt medlem, Universitetet i Bergen)
  • Jurist Ellen Kari Christiansen (eksternt medlem, pensjonist)
  • Studentrepresentant Johannes Menzel Knudsen
  • Studentrepresentant Jonas Hagesæther Røthe

Fagansvarleg for forskingsetikk
Avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon
Seniorrådgivar
Avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon
Seniorrådgivar
Avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon