Skikkavurderingsnemnda

Skikkavurderingsnemnda er eit lovpålagt organ, jf. lov om universiteter og høgskoler § 4-10. Nemnda sitt arbeid er regulert av Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Samansetting

Leiar frå 1.1.2018: dekan Asle Holthe

Medlemmer frå 1.8.2018 til 31.7.2021:

  • Mariann Vigdal, fagseksjonsleiar ved FHS i Sogndal
  • Lotte Pannekoeke, høgskulelektor ved FSH i Haugesund
  • Kristine Hjelle, høgskulelektor ved FLKI i Bergen
  • Else Sterndorff, ekstern frå Helse Bergen
  • Kristen Holt, ekstern frå praksisfeltet i Sogn og Fjordane
  • Tom Debu Nesvåg, ekstern med juridisk kompetanse
  • Bjarne Kattenberg, studentrepresentant
  • Camilla Børhaug, studentrepresentant