Skikkavurderingsnemnda

Skikkavurderingsnemnda er eit lovpålagt organ, jf. lov om universiteter og høgskoler § 4-10. Nemnda sitt arbeid er regulert av Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Samansetting

Leiar frå 1.1.2018: dekan Asle Holthe

Medlemmer frå 1.8.2018 til 31.7.2021:

  • Mariann Vigdal, fagseksjonsleiar ved FHS i Sogndal
  • Lotte Pannekoeke, høgskulelektor ved FSH i Haugesund
  • Kristine Hjelle, høgskulelektor ved FLKI i Bergen
  • Else Sterndorff, ekstern frå Helse Bergen
  • Kristen Holt, ekstern frå praksisfeltet i Sogn og Fjordane
  • Tom Debu Nesvåg, ekstern med juridisk kompetanse
  • Bjarne Kattenberg, studentrepresentant
  • Camilla Børhaug, studentrepresentant 

Skikkavurdering

Skikkavurderinga skal sikre at barn, elevar, pasientar og brukarar av ulike tenester ikkje møter yrkesutøvarar som er uskikka for det arbeidsområdet dei utdannar seg for.

Meir om skikkavurdering