Arbeids- og kompetanseområde

Fagområde: Organisasjon, leiing, entreprenørskap, regional utvikling

Underviser i

 • Organisasjonsteori

Forskar på

 • Regional utvikling
 • Entreprenørskap

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • The public sector’s role in Norwegian network cooperation: triple helix or laissezfaire?

  Larsen, Øyvind Heimset, Nesse, Jon Gunnar, Rubach, Synnøve (2018)
 • Innovasjonsøkosystem

  Nesse, Jon Gunnar (2017)
 • A Toolbox for Strategic Leadership of Innovative Networks: Seven pieces of advice for good network management – and four exercises to establish and revitalize networks

  Nesse, Jon Gunnar, Skogseid, Ingjerd, Larsen, Øyvind Heimset (2017)
 • Entreprenørskapslyst blant unge i rurale område. Regionale skilnader og endring over tid

  Nesse, Jon Gunnar, Årethun, Torbjørn, Håvold, Jon Ivar (2016)
 • Measurable Effects of Three Different Business Development Approaches

  Nesse, Jon Gunnar, Årethun, Torbjørn, Skogseid, Ingjerd (2016)