Rådgivar

Bente Kjørstad Walaker

Bente Kjørstad Walaker
Epost: Send epost
Førde
VI, VIE2010

Arbeids- og kompetanseområde

Eg jobbar med administrasjon av master-, etter- og vidareutdanningar.
Eg arbeider ogå med eksterne oppdrag, kurs og konferansar, hovudsakleg knytt til avdeling for helsefag og avdeling for ingeniørutdanning.
Har studert ved Høgskulen i Molde og er DH-kandidat i økonomi og administrasjon.