Seniorrådgivar

Laila Elise Vindenes

Laila Elise Vindenes
Epost: Send epost
Sogndal
BRAGE, B-1032

Arbeids- og kompetanseområde

 

Teamleiar praksis ved FLKI

Arbeidsområde:

Teamleiar for praksisadministrasjonen ved Campus Stord, Sogndal og Bergen

Koordinering av praksisopplæringa i fakultetet

Kvalitetssystem- og rutinar

Arbeid med studie- og emneplanar

Tilsyn av utdanningskvalitet

Sakshandsaming

Eg har bakgrunn som lærar og skuleleiar i grunnskulen i Askøy kommune frå 1992-2014. I januar 2015 vart eg tilsett i administrasjonen ved HiSF, no HVL. I løpet av dei siste åra har eg opparbeidd meg allsidig erfaring gjennom ulike arbeidsoppgåver i administrasjonen ved lærarutdanninga: eksamensarbeid, emne- og studieplanarbeid, praksisorganisering, arbeid med etter- og vidareutdanning, utviklingsarbeid m.m.

 

Utdanning:

Reiselivsøkonomi ved Sogn og Fjordane Distrikthøgskule - 2,5 år

Allmennlærar ved Sogndal Lærarhøgskule - 4 år