Professor

Torgrim Log

Torgrim Log
Epost: Send epost
Haugesund
HGSD, H-HOV4050-4

Arbeids- og kompetanseområde

Tema som er sentrale i forskningen er branner og klima (lyngbranner og bygningsbranner), aktiv og passiv brannbeskyttelse, brannskader på hud og diffuse gasslekkasjer. Målet er å skaffe bedre beslutningsgrunnlag for å håndtere, eller helst unngå, uønskede hendelser. Jeg driver både med grunnforskning og anvendt forskning og har god erfaring med nysgjerrige og ambisiøse studenter i forskningen, både BSc-, MSc- og PhD-studenter. Ta kontakt.

Jeg er utdannet siviling. i høgtemperaturkjemi og dr.ing. i transient varmetransport fra NTNU/Sintef. Jeg forsket deretter på materialteknologi i USA (Ceramatec) og Norge (Elkem) før jeg som studieleder (og senere dekan) ledet oppbyggingen av brann- og HMS-utdanningene ved Statens sikkerhetshøgskole/HSH i Haugesund (nå del av HVL). Jeg ble ansatt i HSH (nå HVL) sitt første professorat i 1995, 34 år gammel, som professor i sikkerhetsfag. 

Fra 2006 har jeg hatt hovedstilling i Equinor, som rådgiver i teknisk sikkerhet, med fokus på storulykkerisiko, generelle risikovurderinger, støtte ved beredskapssituasjoner, konserngranskinger, etc. Jeg har beholdt en 20% stilling ved HVL. (Et år hadde jeg 50% stilling ved HVL for å bygge opp MSc-studiet i brannsikkerhet). Jeg har tidligere bistått lokalt politi, Kripos og rettsinstanser ved store branner og mistenkelige dødsfall samt vært oppnevnt av Erna Solberg for nasjonal gransking av dødsbranner.

Lenke til Researchgate: www.researchgate.net/profile/Torgrim_Log

Underviser i

  • Veiledning MSc-oppgaver
  • Advanced Fire Dynamics (MSc)
  • Industrial Fire Safety (MSc)

Forskar på

  • Brannrisiko/beredskap
  • Branndynamikk
  • Brannskader i hud
  • Virkningsgrad av brannvann
  • Aktiv og passiv brannbeskyttelse
  • Diffuse utslipp av hydrokarboner

Forskargrupper

  • www.hvl.no/forsking/gruppe/storbranner/

Utvalde publikasjonar