Rådgivar

Liv Åse Solstad Hagland

Epost: Send epost
Stord
Hovedbygg, Hov108

Arbeids- og kompetanseområde

Utdannet førskoleleærer med tverrfaglig videreutdanning i "psykososialt arbeid blant barn og unge". Master i "mestring og myndiggjøring" (Høgskulen i Volda). Faglige interessefelt: Ledelse, kompetanseutvikling, utsatte barn, psyisk helse, livsmestring, søvn.  Ledererfaring fra private og kommunale barnehager og fra arbeid som pedagogisk veileder på kommunalt nivå. Studieleder for barnehagelærereutdanningen på Stord frem til ny organisering trådte i kraft 1. januar 2018. Underviste i ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid høsten 2018. Rådgiver i eining for strategiske satsingar fra januar 2019. Arbeidsoppgaver knyttet til ReKomp og DeKomp (Regional- og desentralisert kompetanseutvikling i barnehage og skole, nasjonal koordingering av UH).