Fagseksjonsleiar

Vigdis Aasheim

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er fagseksjonsleder for masterutdanningene i jordmorfag og helsesykepleie. I tillegg til dette er jeg førsteamanuensis ved master i jordmorfag hvor jeg primært er veileder for masterstudenter innen forskjellige temaer. 

Forskar på

 • Pregnancy outcomes in relation to country of birth
 • Jeg forsker ved hjelp av registerstuder på fødselsutfall blant innvandrerkvinner og leder forskningsprosjektet: Svangerskaps- og fødseskomplikasjoner i forhold til mors fødeland.

Forskargrupper

 • Reproduktiv helse

Publikasjonar

 • Epidural analgesia in first time mothers in relation to country of birth and migration to Norway

  Aasheim, Vigdis, Nilsen, Roy Miodini, Vik, Eline Skirnisdottir, Small, Rhonda, Schytt, Erica (2019)
 • Adverse pregnancy outcomes in immigrant women iwth diabetes: a population-based study 1999-2013

  Iversen, Marjolein M., Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Vik, Eline Skirnisdottir, Small, Rhonda, Schytt, Erica, Aasheim, Vigdis, Nilsen, Roy Miodini (2019)
 • Preconception folic acid supplement use in immigrant women (1999-2016)

  Nilsen, Roy Miodini, Daltveit, Anne Kjersti, Iversen, Marjolein M., Sandberg, Marit Gulbrandsen, Schytt, Erica, Small, Rhonda, Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Vik, Eline Skirnisdottir, Aasheim, Vigdis (2019)
 • "Kompetente yrkesutøvere, ikke varme hender"

  Sollesnes, Ragnhild, Litland, Astrid Synnøve, Giertsen, Agnes Cecilie Wilhelmsen, Aasheim, Vigdis (2019)
 • Emergency medical technicians’ experiences with unplanned births outside institution: a qualitative interview study

  Vagle, Hanne, Haukeland, Gunn Terese, Dahl, Bente, Aasheim, Vigdis, Vik, Eline Skirnisdottir (2019)
 • Vis alle