Førsteamanuensis

Tone Elin Mekki

Forskar på

  • Kommunale helse og omsorgstjenester
  • Samarbeidsrettet forskning, undervisning og utviklingsarbeid I kommunehelsetjenesten.

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar