Førsteamanuensis

Anne Britt Vika Nilsen

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er emneansvarlig for master i jordmorfag hvor jeg primært er veileder for masterstudenter innen forskjellige temaer. 

Jeg underviser i teorier og modeller i jordmorfag, samt ulike tematikker knyttet til vitenskapsteori, etikk og metode relatert til masterarbeid.

I tillegg er jeg forskergruppeleder for Reproduktiv helse og helsefremmende arbeid i et livsløpsperspektiv (REPROHELSEFREM).

Forskar på

 • Kvinner og menns erfaringer med svangerskap, fødsel og barselomsorg
 • Fødselsrifter
 • Eldre førstegangs foreldre
 • Bruk av oxcytocin i fødsel
 • Variasjoner i intervensjoner ved fødsel
 • Hjemmebesøk av jordmor i tildig barseltid
 • Helsefremming
 • Rerpoduktiv plan hos unge voksne

Forskargrupper

 • Reproduktiv helse og helsefremmende arbeid i et livsløpsperspektiv

Publikasjonar

 • I 2018 fødte 154 kvinner etter fylte 45 år. Det er det høyeste antallet siden 1967, året da p-pillen kom til Norge.

  Nilsen, Anne Britt Vika (2020)
 • Superkjendiser blir gravide og føder i høy alder: – Anbefales ikke

  Nilsen, Anne Britt Vika (2020)
 • A review and analysis of intrapartum oxytocin infusion regimens in 12 countries

  Nilsen, Anne Britt Vika, Uvnäs-Moberg, Kerstin, Minnie, Karin, Blignaut, Alwiena, Blix, Ellen, Dencker, Anna, Beeckmann, Katrien, Mechthild M., Gross, Phelke-Milde, Jessica, Grylika-Baeschlin, Susanne, Koenig-Backmann, Martina, Clausen, Jette Aaroe, Hadjigeorgiou, Eleni, Morano, Sandra, Lanuzzi, Laura, Baranowska, Barbara, Kiersnowska, Iwona, Daly, Deirdre (2020)
 • The chatbot Dina: A study mapping the user data from women with gestational diabetes mellitus

  Sagstad, Haaland, Mari, Dingsør, Linn Janicke, Sørbye, Linn Marie, Nilsen, Anne Britt Vika, Lund, Agnethe (2020)
 • Variations in use of childbirth interventions in 13 high-income countries: A multinational cross-sectional study

  Seijmonsbergen-Schermers, Anna, van den Akker, Thomas, Nilsen, Anne Britt Vika (2020)
 • Vis alle