Arbeids- og kompetanseområde

Arbeider på Bioingeniørutdanningen. Er bioingeniør med hovedfag i helsefag innenfor medisinsk biokjemi.
Har kompetanse innen følgende områder: medisinsk biokjemi og medisinsk laboratorieteknologi. Utdanningsledelse.

Underviser i

  • BIO126 Medisinsk Laboratorie teknologi I
  • BIO136 Medisinsk Biokjemi

Forskar på

  • •Utdanningsforskning (EduMedLab)

Forskargrupper

  • •BIOMARG Biomedisinsk Analytisk Forsknings Gruppe - (eng. BioMedical Analytical Research Group) har som hovedmål å bedre helsetjenesten i Norge ved å fremme (i) profesjonsnær bioingeniørfaglig forskning, og (ii) biomedisinsk forskning. I tillegg (iii) ved å forske på vår egen praksis, heve kvaliteten på bioingeniørutdanningen (utdanningsforskning - EduMedLab). BIOMARG sin forskning faller derved innenfor alle tre faglige profiler på HVL: (i) Helsefag (Biomedisin og laboratoriemedisin), (ii) Teknologi (Medisinsk Laboratorieteknologi) og (iii) Utdanningsforskning (EduMedLab).